Tags包含 宿浴日亭因出小浪望海湯顯祖 的信息

1、《宿浴日亭因出小浪望海》明 作者:湯顯祖

為郎傍星紀,江湖常久居。
倏忽過南海,扁舟掛扶胥。
隱隱岸門青,杳杳天池虛。
培肸澹凌歷,氣脈流紆徐。
潮回小洲渚,龍鱗勒溝渠。
于中藏小舟,其外懸日車。
云影蒼梧來,咸池相卷舒。
孟冬猶星河,淡月沾人裾。
陰陽蕩揮霍,精色隱踟躕。
濯足章丘余,沐發扶桑初。
清輝臨洧盤,若木鮮芙蕖。
西顧連崦嵫,東眺極扶余。
小浪亦莞爾,大波始愁予。
岙舶自吞吐,樓櫓成煙墟。
飛金出熒火,明珠落鯨魚。
吾生非賈胡,萬里握靈糈。

時間:2018-11-27 明朝

回到頂部

必出组三规律